۵/۵ -۲

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال ۱Inch

برای دیدن جزییات کامل تحلیل صفحه موبایل خود را در حالت افقی قرار دهید

توضیحات تحلیل

پس از مدتی برآن شدیم تا تحلیل جدیدی از بازار دیجیتال (تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال ۱inch-1)خدمت شما همراهان آکادمی ارائه دهیم. تحلیل انجام شده از ارز دیجیتال محبوب صرافی غیرمتمرکز ۱inch می باشد. با توجه به عدم وجود دیتا کافی از این نمودار به بررسی همین چند شاخه از درجه هفتگی پرداختیم. مشاهده میکنیم که شاخه اول از این الگو زمان زیادی به خود اختصاص داده است. اولین الگوی تفسیر شده از اصلاح تحت بررسی، مثلث است و با توجه به رفتار اولین قطعه از مثلث ها میبینیم که بسیار تند و تیز اتفاق افتاده که خود تاییدی بر صحت تحلیل این قطعه می باشد. در پس آن شاخه ای اتفاق افتاد که مدت زمان زیادی ندارد ولی ۱۰۰% قیمتی قطعه قبل را تحت پوشش قرار داده است. چنین رفتاری در دیامتریک ها بسیار رایج است . با توجه به اینکه قطعه سوم از این الگو هنوز کامل نشده ولی انتظار داریم که زمانی مشابه با قطعه اول به خود اختصاص دهد. پس اگر انتهای روانشناسی الگو، بازه زمانی مشابه با قطعه اول برقرار کند ، میتوان انتظار وقوع یک دیامتریک را از درجه اصلی داشت.

در مجموع با توجه به پشتوانه قدرتمند این صرافی  (ارز دیجیتال ۱inch-1) میتوان انتظار رشد مطلوبی را در غالب موج D از دیامتریک داشت. در ضمن با علم بر اینکه شاخه D از دیامتریک رفتاری بسیار تند تیز دارد پس، وارد شدن در انتهای شاخه در حال پیشروی به هدف گرفتن شاخه D از دیامتریک امری منطقی به نظر می رسد.

توصیه می شود قبل از ورود به معامله خرید یا فروش در بازار دیجیتال وضعیت بیت کوین را نیز تحت بررسی قرار دهید و با توجه افت و خیر های احتمالی ارز دیجیتال بیت کوین وارد عمل بشوید.

میان مدتی و بلند مدتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.