#7698
Up
2
Down
::

سلام روز بخیر
ممنون از َسوال خوبتون،همانطور که میدانید در خصوص این الگوها منبعی در کتاب آقای نیلی موجود نیست ولی مطابق با بررسی هایی که در تحرکات مارکت پس از وقوع چنین الگوهایی انجام شده است، پساالگویی در مثلث خنثی و انقباضی تناوب معکوس حداقل 101 درصد از بلندترین شاخه داخلی الگو در راستای روند می باشد ( در مثلث های خنثی و انقباضی تناوب معکوس شاخه D بلندترین شاخه در راستای حرکت خروجی هستند)، یعنی نسبت خروجی در هر صورت باید بزرگتر از این شاخه باشد و در مدت زمان کوتاه تر از تکمیل موج e مثلث خط b-d را بشکند. در مارکت ترندی یا جهت دار (صعودی یا نزولی) زاویه توسعه مثلث هم می بایست لحاظ شود که مطابق با بررسی های انجام شده در حالت افقی نسبتی بیش از 110 درصد و در حالت جاری نسبتی بیش از 138 درصد در پساالگویی با توجه به شاخه جهت‌دار قبلی دیده می شود.