#7950
Up
5
Down
::

سلام وقت شما بخیر، برای استفاده از x موج باید قوانین دقیق و ظریفی را لحاظ کنید، اجازه دهید قبل از بررسی انواع X موج ها (در روند و بدون روند ) توضیحاتی ذکر کنم تا شکی به وجود نیاید.
1. x موج ها به صورت کلی باید 1/3 تشابه ساختار قبلی را داشته باشند.
2.x موج ها نمی توانند بیش از 2/3 تشابه ساختار قبلی را به خود اختصاص دهند.
3. این تشابه از نظر قیمتی ، زمانی،پیچیدگی تحت بررسی قرار میگیرد.
4.x موج ها در روند ،چه روند نزولی(کانتر) و چه روند صعودی نمی توانند بیش از 61.8% قیمتی از ساختار قبلی را اصلاح کنند.
5. x موج ها در ساختار بدون جهت به هر دو صورت افقی و جاری نباید کمتر از 101% از ساختار قبل از خود باشند و معمولا 138.2% از قیمت الگوی قبلی را صرف می کنند.
6. x موج ها در ساختار بی جهت نباید زمانی بیش از الگوی قبلی صرف کنند ، ولی از لحاظ قیمتی بزرگتر هستند و جایز است که از نظر پیچیدگی با الگوی قبلی تقریبا یکسان باشند ، البته معمولا پیچیدگی کمتری دارند.
7. x موج های به صورت افقی تعدد وقوع کمتری در مارکت دارند ولی x موج های در روند بیشتر دیده می شوند.
8. با ظهور الگوهای دیامتریک و سیمتریک متاسفانه استفاده از X موج ها به روشی غلط بسیار باب شده است که با نکاتی که ذکر شد تقریبا وجه تمایز بین این دو ساختار واضح می شود.
9. x موج های در روند چه نزولی و چه صعودی کانال بندی منظم تری نسبت به امواج شتابدار یا دیامتریک ها دارند و معمولا نقاط اتصال بسیار زیاد تری با خطوط کانال کشی ایجاد می نمایند.
https://s6.uupload.ir/files/x_uf98.png
توجه داشته باشید که در ساختار ترکیبی افقی که x موج جاری می شود ، نمیتواند بیش از 161.8% از ساختار قیمتی قبلی فراتر برود، به دلیل روانی این مسئله که پسا الگویی محسوب خواهد شد.
https://s6.uupload.ir/files/xrpusdt_2022-02-15_12-06-53_kz3t.png
مد نظر باشد که x موج می تواند هر الگویی باشد ولی خود x موج مجددا ساختاری ترکیبی نمی شود.
کاربرد x موج در چسباندن قطعات اصلاحی و صرف زمان بیشتر در شاخه ها می باشد.
باید بکوشید تا بهترین تفسیر را با توجه به علائم موجود در بازار از ساختار داشته باشید،برای مثال به نمودار زیر توجه کنید:
https://s6.uupload.ir/files/xrpusdt_2022-02-15_12-20-17_tmsq.png
این ساختار به دلیل شرایط ذکر شده در تصویر با وجود شباهت به یک ترکیبی جهت دار ، یک دیامتریک است.
باید به این موضوع نیز توجه داشته باشید که از سطح پیچیدگی کافی برای بررسی نمودار خود در تشخیص X موج ها استفاده نمایید ، زیرا x موج های در روند اغلب بسیار کوچک واقع می شوند و میتوانند در ردیف امواج مفقود قرار بگیرند و شمارش شما را خدشه دار کنند ، پس حتما برای بررسی نمودار خود و تشخیص صحیح الگو ها از چند تایم فریم استفاده نمایید.