#8281
Up
1
Down
::

سلام وقت شما بخیر
در خصوص دیامتریک بزرگ تحلیل مناسبی انجام دادید ، شاخه ای که پسا الگویی دیامتریک است نمی تواند به عنوان ترکیبی تفسیر بشود ، مشکل زمان در شاخه c زیگزاگ را بررسی بفرمایید ، میتوانید به عنوان دیامتریک بدون همپوشانی آن را در نظر بگیرید.
و اما در مورد اصلاح بعد از پساالگویی، ساختار را می بایست تفکیک نمایید.
https://s6.uupload.ir/files/inkedchfjpy_2022-04-12_17-36-54_b40d7_ql7o_li_jtzr.jpg

قسمت انتهایی نمودار را در تایم فریم پایینتر و با کش دیتا ریزتر بررسی بفرمایید تا جزئیات بهتری از شرایط فعلی مشاهده کنید.

ساختار اصلاح شده
https://s6.uupload.ir/files/اصلاح_شده_dtj1.png