#8362
پدرام امیدپدرام امید
مشارکت کننده
Up
0
Down
::

سلام استاد بزرگوار
در جزوه ی موبایلی فرموده اید
موج بی نباید کل موج سی را اصلاح کند

بنظرم اینجا اشتباه تایپی وجود دارد
موج سی نباید کل موج بی را اصلاح کند