#8365
مهرداد ایرانDeveloper
مدیرکل
Up
0
Down
::

بله ،برنامه نئوویو توسط تیم دیگر مطالبش تایپ شده و ممکنه اشتباهاتی داشته باشه، ممنون که اعلام کردید برای این گونه مشکلات با پشتیبانی در ارتباط باشید.