#8666
یونس رحمانییونس رحمانی
مشارکت کننده
Up
0
Down
::

ضمن تشکر از استاد عزیز بابت اپدیت جدید دوره قطعه اخر نفت برنت دریای شمال رو در تایم فریم 4 ساعته از دیدگاه ایچیموکو مورد بررسی قرار دادم

https://s6.uupload.ir/files/ukoilspot_2022-08-01_15-45-35_3489f_sdun.png

سوالی که داشتم این هست که مناسب ترین تایم فریم برای بهره بردن حداکثری از ابرهای ایچیموکو که کم ترین خطا را داشته باشد کدام تایم فریم می باشد؟