#8671
Up
1
Down
::

مثال :
به فرم ابر در جفت ارز usd/cad در تصویر اول دقت کنید ، اسپن B در ابر کومو حالت مسطح دارد و اسپن A فرم نیم دایره (تایم فریم روزانه):
https://s6.uupload.ir/files/1_0804.png

حالا به تایم پایین تر میرویم و توسط کش دیتا تحلیل خود را انجام میدهیم ، میتوان این چنین گفت که با توجه به فرم ابر یک تایم بالاتر احتمال ریزش بازار وجود دارد ولی باید الگوی نئوویو آن تحت بررسی قرار بگیرد، پس از بررسی کردن آن در تایم فریم 4 ساعته به این پی میبریم که هنوز احتمال وقوع یک شاخه رو به بالا وجود دارد و سپس ریزش، به تصویر توجه کنید:
https://s6.uupload.ir/files/2_32hs.png

1.بررسی فرم ابر در بازار
2.رجوع به تایم پایینتر و بررسی ساختار نئوویوی
3.طرح سناریو بر اساس فرم ابر ایچیموکو که گویای گرایشات قیمت در بازه زمان به صورت 4 برابری می باشد.