4.8/5 -9

دیامتریک چیست؟

من الگوی دیامتریک را در سال 1992 کشف کردم ، یعنی دو سال پس از چاپ کتاب استادی در امواج الیوت. در نتیجه این الگو در کتاب ذکر نشده است.

دیامتریک نئوویوی یک ساختار 7 موجی (مثلث ها 5 موج هستند،فلت ها و زیگزاگ ها 3 موج) هست، که شامل موج واصل X نمی شود. در نتیجه به جای A-B-C-X-A-B-C، مجبور شدم الفبای برچسب گذاری را به صورت A-B-C-D-E-F-G ، ادامه بدهم. عامل تمایز دیامتریک نسبت به سایر الگو ها شباهت یک موج آن از نظر زمان و پیچیدگی با شش قسمت دیگر می باشد. در فلت ها و زیگزاگ ها تفاوت زمان و پیچیدگی سه موج با یکدیگر بسیار آشکار هست.در مثلث ها این تفاوت کمتر ولی در دیامتریک ها شباهت زمانی (نه تفاوت زمانی) یک هنجار تلقی میگردد.

دیامتریک ها شامل دو دسته اصلی میشوند. دسته اول حالت انبساطی در امواج C,B وA,D مشهود است، و پس از آن انقباض امواج F, E وG . دسته دوم برعکس این حالت است، چهار بخش نامبرده اول منقبض می شوند و سپس سه بخش دیگر منبسط خواهند شد. ظاهر دسته اول پاپیونی و دسته دوم الماسی شکل می شود.

What is a NEoWave Diametric Formation? Answer: I discovered this wave pattern around 1992 - two years after Mastering Elliott Wave was published. As a result, it is not mentioned in the book. A NEoWave Diametric is a 7-legged formation (Triangles are 5 legs, Flats and Zigzags are 3) that does NOT involve an x-wave. As a result, instead of a-b-c - X - a-b-c, I had to continue with the alphabet, labeling it a-b-c-d-e-f-g. The distinguishing factor of a Diametric is the similarity of each wave segment in time and complexity to the other six. In Flats and Zigzags, time and complexity differences are extreme between waves-a, b and c. In Triangles less so, in Diametrics time similarity (not time differences) is the norm. Diametrics occur in two main categories. One in which a period of expansion is evident during waves-a, b, c and d, followed by a period of contraction for waves-e, f and g. The other is the reverse; contraction occurs first during the first four wave segments, followed by expansion for the remaining three. This creates the look of a bowtie for the first series and a diamond shape for the second. Glenn Neely

0
سوال
تاریخ سوال:

2005/07/25

لینک سوال:
دیامتریک نئوویو

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید0
هیچ محصولی در سبد خرید نیست!
باز هم خرید دارم
0