5/5 -1

آیا میتوان بدون به کار گیری قواعد موجود در فصل 3 کتاب (تسلط بر امواج الیوت) تحلیل دقیقی انجام داد؟

این سوال توسط (مشتاق خیر) از هندوستان مطرح گردیده است. این سوال ساده است ولی پاسخ آن پیچیده می باشد و نیازمند  ذکر پیشینه تاریخی است. در زمانی که نسخه اول از کتاب تسلط در امواج الیوت چاپ شد، فصل 3 فقط 10 صفحه قواعد ساده داشت. زمانی که نشریه ویندزور پس از یک سال حقوق انتشار را به دست گرفت ، من اصرار کردم تا فصل سوم از کتاب تحت بازنویسی و توسعه گسترده قرار بگیرد. فصل سوم به 69 صفحه ارتقا یافت و فصول 4 و 6 نیز برای چاپ جلد دوم گسترش یافتند.

در نسخه اول درک استفاده از قواعد بسیار راحت بود، اما با چنین فرضیه ای نگارش شده بود که ؛ خواننده درک عمیقی از قواعد منطق کسب کرده باشد. قواعد منطق را در سرتاسر فصول 4 تا 12 به صورت ظریفی به کار بردم. زمانی که تصمیم گرفتم که فصل 3 را بازنویسی کنم ، به این مسئله پی بردم که در حال متعهد کردن خود به پیچیده ترین کار زندگی ام هستم. بازنویسی فصل سوم از کتاب، 12 ماه زمان سپری کرد و عملیات چاپ کتاب را 1 سال به تاخیر انداخت. چیزی که قصد داشتم در فصل سوم لحاظ کنم این بود که، به یک تازه کار این درک را بدهم تا در اولین تلاش خود تعدادی موج منطقی را کنار یکدیگر شمارش نماید. بدون وجود فصل 3 توسعه یافته از کتاب، احتمالا فراگیر مدت زمان زیادی را می بایست برای درک تمام مفاهیم و قواعد نئوویو سپری میکرد. فصل سوم خود به تنهایی و به طور خودکار استدلال استقرایی و قیاسی همرا ه با محدودیت های الگو ها و الزامات پساالگویی را با تحلیل موجی ادغام میکند. با وجود این فصل حتی مبتدیان نیز می توانند موج شماری های قابل اعتمادی انجام دهند.

بار ها که در مورد حکمت وجود فصل 3 کتاب توضیحاتی ذکر کرده ام ولی با این وجود بسیاری از خوانندگان کتاب به توصیه من در صفحه 22  از فصل 3 توجه نخواهند کرد. آنها سعی در این دارند تا فصل سوم را به یکباره بخوانند. چنین چیزی شبیه به خواندن کامل یک دیکشنری برای فهم معنی یک کلمه هست.

پس از این موارد توضیح داده شده باید در جواب (مشتاق از هندوستان ) بگوییم که فصل 3 از کتاب تسلط در امواج الیوت به عنوان دستیار تجزیه تحلیل موجی عمل خواهد کرد. تا زمانی که تحلیلگر نئوویو درک عمیقی از قوانین منطق پیدا نکرده باشد، میتواند از آن استفاده نماید. زمانی که به درک عمیقی از قوانین ظریف منطق رسید، استفاده از فصل سوم کتاب امری غیر ضروری تلقی خواهد شد.

Is it possible to produce accurate market analysis without religiously applying Chapter 3 of MEW (Mastering Elliott Wave)? Answer: This question was posed by Mushtaq Khair of Maharashtra, India. It is a simple question, but the answer is quite complex, requiring some historical background. The first release of Mastering Elliott Wave in 1988 (Version 1.0, called Elliott Waves in Motion) had a very simple Chapter 3 - only 10 pages. When Windsor Books picked up the publishing rights a year later, I insisted Chapter 3 undergo a massive rewrite, expanding that chapter to 69 pages! Chapters 4 & 6 of Mastering Elliott Wave were also expanded for the release of Version 2.0. The old Chapter 3 was easy to understand and apply, but assumed the reader understood the "logic" of NEoWave, which is subtlely presented throughout Chapters 4-12. When I decided to rewrite Chapter 3, I did not realize I was committing myself to the most complex undertaking of my life. Rewriting that one chapter took 12 months, delaying the release of the book for more than a year (what I now call the infamous rewrite of Chapter 3). The goal of the "new Chapter 3" was to allow a complete novice the ability to piece together a logical wave count during their first attempt. Without the expanded Chapter 3, it could take years for the new student to properly understand and apply all the logical NEoWave concepts presented in Mastering Elliott Wave. Chapter 3 automatically integrates the inductive and deductive reasoning of NEoWave (along with pattern limits and post-pattern behavior requirements) into the wave analysis process so even the beginner could produce bankable forecasts. Many times since I have questioned the wisdom of presenting such a complex chapter so early in the book. Most who purchase Mastering Elliott Wave fail to heed my warning on page 3-22 and attempt to "read" all the way through Chapter 3; unfortunately, many become so frustrated that they give up, never reaching Chapter 4. Chapter 3 was designed for reference only, where each section applies to a specific arrangement of waves and provides the assistance required to apply proper labels to each wave segment. If you read Chapter 3 from beginning to end, it is similar to reading an entire dictionary just to get the definition of one word. So, in answer to Mushtaq`s original question, Chapter 3 should be considered your "personal wave analysis assistant" until you internalize all the various NEoWave concepts subtlely presented throughout Mastering Elliott Wave. Once you understand the logic of NEoWave and its associated rules, the tedious process of analysis presented in Chapter 3 becomes unnecessary for producing accurate wave analysis and market forecasts. Glenn Neely

0
سوال
تاریخ سوال:

2005/12/12

لینک سوال:

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید0
هیچ محصولی در سبد خرید نیست!
باز هم خرید دارم
0