5/5 -3

در یک حرکت شتابدار (impulse) ، قانون امتداد چقدر مهم است؟

برای افرادی که از سبک الیوت ارتودوکس استفاده می کنند ، قانون امتداد امر مهمی تلقی خواهد شد. اگر یک الگو، شتابدار به نظر می رسد و فاقد موج ممتد یا گسترده باشد ،اکثر الیوتیسین های کلاسیک آن را نادیده میگیرند و می گویند ؛ “خب این فقط یک راهنما هست.”  در صورتی که در نئوویو دستورالعملی وجود ندارد و همه چیز تحت قوانین نئوویو، ضروری هستند و فقط قوانین وجود دارد. قانون امتداد نیز در یک شتابدار تحت نظریه نئوویو واجب است و می بایست واقع شود. اگر الگوی شتابدار تحت بررسی (صعودی یا نزولی) ماهیتی غیر ترمینال داشته باشد ولی موج ممتدی در آن رویت نشود ، آن یک اصلاح پیچیده است.

چه چیزی حرکت قیمت را در یک توالی موجی، ممتد می کند، یا واجد شرایط می شود؟ خیلی خوب ، در یک توالی شتابدار یکی از امواج 1،3،5 باید حداقل 161.8% از کوچکترین موج باشد. به طور معمول موج ممتد می بایست  1.618% از بزرگترین موج بعدی بین 1،3،5 باشد. در الگو های ترمینال ، کل ساختار از اصلاحات تشکیل شده است، موج 1،3،5 باید بلندتر از بقیه باشد ولی الزامی در نسبت 1.618%  از کوچکترین موج نیست.

In an Impulsive pattern, how important is the Rule of Extension? Answer: For those in the orthodox Elliott Wave (OEW) camp, the Rule of Extension is a hit-and-miss affair. If a pattern appears to be impulsive, but lacks an extended wave, most OEWer`s say "well, the rule of extension is just a guideline." As with all aspects of NEoWave theory, there are no guidelines, just rules. The Rule of Extension, under NEoWave theory, is essential. If an advance or decline of a non-Terminal nature is suspected of being impulsive, but does not possess an extended wave, that advance or decline is a complex correction. What qualifies a move as an "extended wave"? Well, in an impulsive pattern, wave-1, 3 or 5 MUST be at least 161.8% of the smallest wave of the three. More typically, the extended wave will be 1.618%+ of the next largest wave among 1, 3 or 5. In a Terminal pattern, a unique impulsive formation that is composed completely of corrections, wave-1, 3 or 5 will be longer than the others, but it does not have to be 161.8%+ of the smallest wave in the group. Glenn Neely

0
سوال
تاریخ سوال:

2006/03/13

لینک سوال:

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید0
هیچ محصولی در سبد خرید نیست!
باز هم خرید دارم
0