#8040
سعید عظیمی نژادسعید عظیمی نژاد
مشارکت کننده
Up
0
Down
::

استاد منظورم این بود در ترکیبی سه گانه ایکس موج اول به عنوان مثال کوچیک باشه و ایکس موج دوم هم بزرگ باشه؟