سوال هفته

در این بخش (سوال هفته) از آکادمی الیوت نئوویو، کلیه سوالات هفته سایت گلن نیلی تحت بررسی قرار گرفته است. تمامی سوالات به صورت ساده برای درکی بهتر ترجمه شده است. با توجه به گذشت چند دهه از انتشار کتاب استادی در امواج الیوت (QOW) سوالات هفته منبع خوبی برای علاقه مندان به موارد آپدیت شده این تئوری محسوب خواهد شد. با مطالعه این بخش و پرسش و پاسخ های نئوویو ، اطلاعات خود را در مورد تئوری موجی به سبک نئوویو افزایش دهید تا درک عمیق تری نسبت به شیوه عملکرد این تئوری پیدا کنید.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
لیست سوالات هفته