#8938
Up
1
Down
::

وقت بخیر ، مطالب دوره آموزشی نئوویو به شیوه ای مناسب تر طبقه بندی شده است و اگر در حال دیدن دوره هستید بهتر است که با فهرست کتاب پیشروی نکنید.
در خصوص بسیاری از قوانین نسخه اصلی کتاب را نیز بررسی کنید. در بسیاری از قسمت ها از واژه ی should استفاده شده است که هم معنی مناسبی در زبان فارسی ندارد و همگی باید یا نباید ترجمه میشوند. در بخش قانون خنثایی نیز این چنین گفته شده و از واژه ی should not استفاده کردند که یعنی بهتر است لحاظ بشود یا نه و الزامی وجود ندارد! در نتیجه یعنی تحلیلگر میتواند تا برخی قوانین را مناسب با آن ناحیه تحلیلی استفاده کند و طبق مطالب گفته شده در دوره بهتر است که در رابطه با قانون خنثایی این چنین رفتار کنید تا نتیجه بهتری دریافت نمایید.
موضوع دیگر اینکه این قانون زمانی بیشتر استفاده می شود که در درجات بالا موج شماری میکنید و نمودار سطح پیچیدگی پایینی دارد، این قانون لحاظ شده تا پسا الگویی و روابط زمانی موج ها به شیوه بهتری بررسی و تفکیک گردد، در تحلیل موجی با پیچیدگی بالا کاربرد چندانی ندارد. در خصوص تناسبات در دوره آموزشی صحبت شده است، طبقه بندی برای درک بهتر متفاوت می باشد سایر نکات در بخش آپدیت های دوره در همین قسمت پرسش پاسخ بیان شده .
موفق باشید