۴/۵ -۲۴

محدودیت زمانی در موج B یک فلت به چه صورت می باشد؟

موج B در فلت معمولا مدت زمانی به اندازه ۲ تا ۴  برابر موج A از این الگو صرف میکند. حداکثر محدوده زمانی دقیقی برای موج B وجود ندارد، ولی اگر بیش از ۵ تا ۷ برابر مدت زمان A را صرف کند کمی شک برانگیز می شود. ولی نکته ای که حائز اهمیت می باشد این است که اگر موج B زمان زیادی نسبت به A به خود اختصاص دهد ، موج C به صورت تقریبی می تواند زمانی برابر با نصف مجموع امواج A , B تلف کند!

What are the TIME limits for wave-b of a Flat ? Answer: Wave-b in a Flat will normally take 2-4 times longer than wave-a. There is no absolute maximum time limit, but if beyond 5-7 times that of wave-a, it becomes suspicious. The most important thing to remember is that if wave-b is substantially more time consuming than wave-a, then wave-c must be approximately half of the time of waves-a & b combined . Glenn Neely

Neowave.com
۰
سوال
تاریخ سوال:

۲۰۰۵/۰۷/۱۸

لینک سوال:

اشتراک گذاری

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on pinterest
Share on print

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.