۵/۵ -۲

شما چند روش برای ترسیم کش دیتا در کتاب خود بیان کردید ، کدام روش بهتر است؟

مبحث ترسیم کش دیتا در فصل ۲ (صفحات ۹ تا ۱۲ ) کتاب استادی در امواج الیوت اغلب اشتباه گرفته می شود. در زمانی که کتاب (MEW) نگارش شد، دسترسی به داده های بازار ها به راحتی امروز نبود و کامپیوتر های شخصی در مرحله ابتدایی خود قرار داشتند. با وجود کش دیتا (داده نقدی) زیاد که هم اکنون در تایم فریم های پایینتر درون روزی (ساعتی،روزانه، هفتگی) بازار هم قابل دسترسی هستند، بهترین راه برای ایجاد داده ها در آن زمان رسم بالا و پایین هر شیار زمانی بود، البته به ترتیبی که رخ می دهند. این سیستمی است که من چارت های نئوویوی را توسط آن ایجاد میکنم.

You mention several ways to plot data in MEW, which is the best? Answer: The discussion in Chapter 2 (pages 9-12) of Mastering Elliott Wave on plotting data is often misunderstood. When the book was written, access to market data was not what it is today - personal computers were in their infancy. With high, low, close cash data now easy to obtain on a daily (and even an intra-day) basis, the best way to track wave structure is to plot the high and low of each session (whether hourly, daily, weekly, etc.) in the order they occurred in real-time. That is the method I use for all NEoWave CHART services. Glenn Neely

Neowave.com
۰
سوال
تاریخ سوال:

۲۰۰۶/۰۱/۲۳

لینک سوال:

اشتراک گذاری

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on pinterest
Share on print

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.