۵/۵ -۱

ساختار داخلی و کوچکتر از یک شتابدار بزرگتر باید چگونه باشد؟

این سوال توسط جیتندرا شاه مطرح شده است که ، ساختار داخلی شتابدار ها را تحت بررسی قرار می دهد و به ماهیت فراکتالی امواج میپردازد.

دو دسته حرکات شتابدار ( شتابدار روندار و شتابدار ترمینال) تحت نظریه نئوویو موجود می باشد. در الیوت اورتودوکس نیز به مثلث های دیاگونال اشاره می شود.

در یک حرکت شتابدار رونددار موج ۱ از توالی خود به ۵ بخش تقسیم می شود. موج ۲ یک حرکت اصلاحی می باشد و سپس موج ۳ حرکتی ۵ موجی و باز هم موج ۴ اصلاحی و در نهایت در موج ۵ از توالی یک حرکت ۵ موجی را مشاهده می کنیم.

در ترمینال ها تحت نظریه نئوویو، تمامی امواج (۱،۲،۳،۴،۵) اصلاحی هستند. امواج ۱ ، ۳ و ۵ در ترمینال ها معمولا اصلاحاتی به صورت زیگزاگ یا ترکیبی های پیچیده و امواج ۲ و ۴ معمولا فلت یا مثلث می باشند.

What should be the structure of smaller internal waves of a larger Impulse Wave? Answer: Sent in by Jitendra Shah (location unknown), this question delves into the fractal nature of wave theory. There are two categories of Impulsive patterns (Trending and Terminal under NEoWave theory - Standard and Diagonal Triangle under orthodox Elliott Wave), which you can read about in Mastering Elliott Wave (Chapter 5). In a Trending Impulse, wave-1 will subdivide into 5 segments, wave-2 will be corrective (usually 3 segments), wave-3 will again be 5 segments, wave-4 will be corrective (usually 3 segments) and finally wave-5 will be 5 segments. In a Terminal Impulse, all waves (1, 2, 3, 4 & 5) will be corrective (normally 3 segments each) with waves- 1, 3 & 5 normally Zigzazgs (or complex corrections) and waves-2 and 4 normally Flats and Triangles (respectively). Glenn Neely

Neowave.com
۰
سوال
تاریخ سوال:

۲۰۰۶/۰۴/۱۰

لینک سوال:

اشتراک گذاری

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on pinterest
Share on print

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.