5/5 -3

آیا یک الگوی شتابدار ترمینال با موج 5 ناقص هم ایجاد میشود؟

این سوال توسط جاسک فیلوتوسکی مطرح شده است.  سوال به بررسی الگوی نئوویو که 10 سال پیش کشف شده است می پردازد. این الگوی شتابدار ترمینال موج 3 ممتدی است که، با موج 5 ناقص خاتمه می یابد.

در شتابدار های ترمینال ، تنها زمانی موج 5 ناقص می شود که، الگوی ایجاد شده شتابدار موج 3 ممتد باشد. موج 4 در این الگو باید بیش از 61.8% از موج 3 را تصحیح نماید و موج 4 بایستی از منظر قیمتی از موج 2 بزرگتر باشد. موردی که شتابدار های ترمینال را متمایز می کند ، اصلاحی بودن تمام قطعات داخلی هست، همچنین امواج 2 و 4 میتوانند بیش از چیزی که در شتابدار های ترمینال است امواج قبل از خود را اصلاح نمایند. اما همان قوانین در آنها نیز اعمال می شود. برای ناقص شدن موج 5 از ترمینال ، موج 3 باید طولانی ترین موج باشد ، موج 4 بیش از 61.8% از 3 را اصلاح نماید و موج 4 از لحاظ قیمتی از 2 بزرگتر باشد.

Can a Terminal impulse end with a 5th wave failure? Answer: Posed by Jacek Filutowski (location withheld), this question addresses a NEoWave pattern discovery I made more than 10 years ago. The pattern is called a 3rd Extension Terminal, which can easily (and usually does) end with a 5th wave failure. In Trending impulsions, the only time wave-5 can fail is when wave-3 is the extended wave and wave-4 retraces 61.8% (or more) of wave-3 and wave-4 is larger than wave-2 in price. What makes Terminal impulsions different is each segment is corrective in design, plus waves-2 & 4 can retrace much more of the prior wave than is allowed in Trending impulsions. But, the same rules apply as it relates to the above question. To see wave-5 of a Terminal fail, wave-3 must be the longest leg, wave-4 must retrace at least 61.8% of wave-3 and wave-4 must be larger than wave-2. Glenn Neely

0
سوال
تاریخ سوال:

2006/05/01

لینک سوال:

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید0
هیچ محصولی در سبد خرید نیست!
باز هم خرید دارم
0