5/5 -1

چگونه میتوان فهمید که یک الگو نئوویو، بالاتر از یک Low و یا از پایینتر یک High شروع می شود؟

یکی از اشتباهات رایج موج شماری الیوتیسین ها این است که، موج شماری خود را از بالاترین یا پایینترین نقطه بازار آغاز میکنند. شاید به دلیل شناسایی بهتر قیمت در این نقاط باشد . حتی اگر بیشترین پاداش یا خسارات مالی بر اثر حرکت  قیمت اعمال گردد، تئوری موجی  نظریه ای الگو گرا (مطابق با الگو نئوویو) برحسب روان شناسی توده ای می باشد. متاسفانه دوره های بدبینی و یا سرخوشی روی نمودار به ندرت در بالاترین یا پایینترین نقطه به پایان می رسند.

برای اطمینان حاصل کردن از این موضوع که موج شماری شما صحیح است، بسیار مهم می باشد که، رفتار قیمت را در نزدیکی یک کف یا سقف بررسی نمایید. اگر اولین صعود در یک کف یا اولین نزول در یک سقف اصلی بیش از 61.8% از توالی قبلی تصحیص کند، احتمال بازگشت روند زیاد است.(شروع روند نزولی یا شروع رالی) .

در شروع روند جدید(پس از خاتمه یک الگوی نئوویو) تقریبا همیشه لازم است تا سرعت حرکت روند بیش از اصلاحات قبلی انجام گردد. البته مثلث انبساطی از این قاعده مستثنی می باشد.

بر فرض مثال شاخص S&P در حال صعود است و اولین افت آن 80% از آخرین شاخه را تصحیح می نماید. به این موضوع پی میبرید که ساختار موجی در حال توسعه، هنوز تمام نشده است. تا زمانی که یک سقف جدید ساخته نشود، آخرین برچسپ پیشرفت را (موج 5 یا موج C ) در سمت راست و بالاترین High قرار می دهید. زمانی که روانشناسی توسعه موجی، به پایان رسید ،برای شروع روند نزولی جدید (یعنی خاتمه الگوی نئوویو قبلی)، می بایست نزولی بسیار بزرگتر از هر اصلاحی در روند قبلی که با سرعت بالا روند قبلی را تصحیح می کند مشاهده کنید.

How do I know when a pattern starts higher than the low or lower than the high? Answer: A common mistake made by wave practitioners is that of starting wave counts from the lowest low or highest high of a market advance or decline (respectively). Probably due to the fact price lows and highs are easy to identify, most simply assume wave counts begin there. Even though the greatest financial reward or damage does occur at price extremes, Wave theory is the quantification and structuralization of mass psychology. Unfortunately, periods of pessimism and euphoria rarely conveniently peak at price tops and bottoms. To make sure you are beginning your counts at the correct starting points, it is important you observe the behavior of price action near highs and lows. If the initial rally (off a major low) or decline (off a major high) is retraced more than 61.8%, it is nearly certain the new opposing trend will begin after that major low or high. In starting a new trend, it is nearly always required (except following an Expanding Triangle) that the new trend move further and faster than any previous correction of the previous trend. For example, if the S&P is topping and the first decline off the high is retraced 80%, you know the conclusion of the advancing wave structure is not over. As long as a new high is not made, the last label of the advance (probably wave-5 or maybe wave-c) will be placed to the right of the highest high. When the psychology has run its course and the uptrend is over, a decline larger and faster than any corrective decline during the advance must occur to start the new downtrend. Glenn Neely

0
سوال
تاریخ سوال:

2006/01/02

لینک سوال:

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید0
هیچ محصولی در سبد خرید نیست!
باز هم خرید دارم
0