5/5 -1

آیا نسبت های فیبوناچی را از ابتدا تا انتهای امواج در نظر میگیرید یا از بالا به پایین؟

این مسئله توسط آقای احمد پسنانی مطرح شده است. شیوه بررسی نسبت های فیبوناچی بستگی به عوال متعددی دارد. مثلا اینکه بازار در یک الگوی شتابدار قرار دارد یا در یک اصلاحی واقع شده است. اینکه آیا الگو با ضعف به پایان میرسد یا مورد تحت بررسی ماهیتی مثلثی دارد !

به طور کلی ، نسبت های فیبوناچی در الگو های شتابدار به صورت درونی و در اصلاحی ها به صورت بیرونی اندازه گیری می شوند. روابط داخلی امواج آن هایی هستند که، طول یک موج، مستقل از بقیه اندازه گیری می شود، سپس با یکدیگر مقایسه می شوند. روابط خارجی آن هایی هستند که با توجه به سطوح شروع و توقف امواج اندازه گیری می شوند.( یعنی محاسبه فواصل بین سطوح و شناسایی نسبت های مابین آن ها).

این مسئله زمانی پیچیده تر می شود که الگو ها دقیقا در یک سقف یا کف خاتمه نمی یابند. زمانی که این اتفاق می افتد، بهترین حالت این است که طول هر موج را از بالا به پایین و از ابتدا (نقطه شروع ) تا انتها ( نقطه پایانی) اندازه گیری کنیم. و عملیاتی را پیاده سازی کنیم که بهترین نسبت ها را جهت پیشبینی آینده به ما ارائه بدهد.

برای بحث دقیق تر در این خصوص به موارد نسبت های فیبوناچی در صفحات 12 تا 22 کتاب  استادی در تئوری موجی مراجعه فرمایید.

Do you measure Fibonacci relationships from the beginning to end of a wave or from high to low? Answer: This question was sent in by Ahmad Pesnani. The way in which Fibonacci relatioships should be applied depends on various factors, such as whether the market is in an Impulsive or Corrective pattern, whether the pattern ends with a faliure and whether the correction you are dealing with is of a triangular nature or not. In general, Fibonacci relationships occur "internally" in Impulsive patterns and "externally" in Corrective patterns. Internal relationships are those in which the length of each wave is measured (independent of the others), then compared. External relationships are identified by noting the price levels where waves start and stop, calculating the distance between those price levels, then identifying relationships between those distances. This issue is further complicated when patterns do not begin or end at the high or low of a trend. When that occurs, the best approach is to measure the length of each wave from both high to low, and beginning to end, selecting the approach that yields the best relationships for future application. For a much more detailed discussion of Internal and External Fibonacci relationships, go to page 12-22 of Mastering Elliott Wave. Glenn Neely

0
سوال
تاریخ سوال:

2006/03/20

لینک سوال:

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید0
هیچ محصولی در سبد خرید نیست!
باز هم خرید دارم
0