5/5 -6

تناوب معکوس در مثلث ها به چه معناست؟

اکثر دانشپذیران تئوری موجی، مفهوم واژه تناوب را فقط برای امواج شتابدار مورد استفاده قرار میدهند. از این موضوع غافل هستند که همین پدیده تناوب در امواج B و D  مثلث ها نیز لحاظ میگردد.

اگر یک مثلث انقباضی در حال شکل گیری باشد ولی موج b فقط حدود 38.2% (به جای نسبت 61.8% از موج a باشد)سپس موج d برای ایجاد تناوب مناسب بزرگتر از موج c خواهد شد. با وجود این حالت یک مثلث انقباضی تولید می شود، که از تمامی قوانین آن پیروی خواهد کرد. یعنی نسبت ها به این شکل تکامل میابند که : موج c مثلث 61.8%  از a هست و موج e مابین نسبت ها ی 38.2 تا 99% از موج c خاتمه می یابد. همچنین موج a از این الگو بسیار خشن و تند تیز می باشد. اما کانال کشی مثلث آنطور که انتظار می رود انجام نمیپذیرد. به جای اینکه همگرا و به یک نقطه ختم شود ، تمایل به موازی شدن دارد.

اگر پدیده تناوب معکوس در یک مثلث انبساطی رخ دهد موج b احتمالا در محدوده 138.2 یا بیشتر از موج  a خاتمه می یابد. و سپس به موج d اجازه میدهد که از c کوچکتر باشد. اما موج c همچنان باید بزرگتر از a و موج e باید بزرگتر از c باشد تا قوانین مثلث انبساطی خدشه دار نشود. در کل رفتار مابین موج b و d سوویچی برای تناوب معکوس ایجاد خواهد کرد.

What is NEoWave "Reverse Alternation" in a Triangle? Answer: Most students of wave theory understand the concept of alternation as it applies to impulsive patterns, but are unaware that the same phenomenon that impacts development of waves 2 and 4 also impacts waves b and d (under NEoWave Theory) within all Triangle formations. If a Contracting Triangle is unfolding, but wave-b is just around 38.2% of wave-a (instead of 61.8% or more), then wave-d (to create proper alternation) must be larger than wave-c. This creates a Contracting Triangle that follows all the important rules (i.e., wave-c is 61.8% of wave-a and wave-e is from 38.2% to 99% of wave-c, plus wave-a is the most violent in the pattern), but the Triangle does not channel as you would expect during contraction. Instead of the trendlines converging to a point, they will tend to be parallel. If reverse alternation occurs in an Expanding Triangle, wave-b is likely to be around 138% (or larger) of wave-a, which then allows wave-d to be much smaller than wave-c. Wave-c must still be larger than wave-a and wave-e must be larger than wave-c, but the behavior typically seen between waves-b and d switches places, creating NEoWave Reverse Alternation. Glenn Neely

0
سوال
تاریخ سوال:

2005/08/15

لینک سوال:

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید0
هیچ محصولی در سبد خرید نیست!
باز هم خرید دارم
0