۵/۵ -۳

برای استفاده از X موج باید چه قوانینی را رعایت بکنیم؟

X موج ها الگو های اصلاحی در الیوت ارتودوکس و الگو های نئوویو مانند(دیامتریک و سیمتریک ) را از یکدیگر جدا میکنند.

از آنجایی که یک x موج متناسب با ساختار همان درجه موجی هست، می بایست به تمامی محدودیت های قیمت،زمان،پیچیدگی نئوویو احترام بگذارد.

یک  X موج نمیتواند مدت زمانی بیشتر از تصحیح قبل و بعد از خود داشته باشد. معمولا مدت زمانی اندازه ۱/۳ تا۲/۳ الگوی قبل یا بعد صرف خواهد کرد. یک x موج نمیتواند از الگوی قبل و بعد از خود پیچیده تر باشد، و معمولا ۱/۳ تا ۲/۳ پیچیدگی الگوی دقیقا قبل یا بعد از خود را نمایان میکند. در حرکات جهت دار x  موج ها ۶۱.۸% یا نسبتی کمتر از الگوی قبلی اصلاح می کنند.  در تصحیحی های غیر جهت دار پیچیده x موج ها میتوانند قیمتی بیش از الگوی اصلاحی قبل و بعد صرف کنند، ولی نمیتوانند از منظر ساختاری پیچیده تر و زمانگیرتر از الگوی قبل و بعد شوند.

What specifc rules must be met for the application of an x-wave? Answer: This has been the most asked question since starting the NEoWave "Question of the Week" forum, so it was an obvious choice for this week. X-waves separate orthodox Elliott Wave corrections and new NEoWave formations (such as Diametrics and Symmetricals). Since an x-wave is the same degree as each leg of the correction that precedes and proceeds it, an x-wave must adhere to strict NEoWave price, time and complexity limits. An x-wave CANNOT consume more time than the correction before it or the correction after it. It will normally consume between 1/3 to 2/3`s the time of the correction before or after it. An x-wave CANNOT be more complex than the correction before it or the correction after it. Again, it will normally be about 1/3 to 2/3`s the complexity of the corretion right before or right after it. In complex corrective rallys or declines, x-waves will retrace 61.8% or less of the correction right before it. In complex, running corrections, x-waves can be larger in price than the Flats or Triangles before them, but they must not take more time and must be less complex than the correction rigth before the x-wave. Glenn Neely

Neowave.com
۰
سوال
تاریخ سوال:

۲۰۰۵/۰۸/۲۲

لینک سوال:

اشتراک گذاری

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on pinterest
Share on print

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *