5/5 -9

سیمتریکال چیست؟

سیمتریکال الگویی تحت تئوری امواج به سبک نئوویو  می باشد. ( یعنی در الگو های ثبت شده نظریه اولیه رالف نلسون الیوت وجود نداشته است). اولین نمونه از الگوی سیمتریکال را در سال 2001 کشف کردم- سال ها پس از نوشتن کتاب استادی در تئوری امواج، در نتیجه این الگو در کتاب درج نشده است.

 

سیمتریکال ها ساختاری 9 موجی هستند، (فلت ها و زیگزاگ ها 3 موجی،مثلث ها 5 موجی، دیامتریک ها 7 موجی می باشند.) که شامل X  موج نمی شوند. برای استفاده از امواج X باید قوانین خیلی خاصی رعایت گردد. اگر نتوانید از یک X موج برای چسپاندن a-b-c و a-b-c-d-e ها استفاده نمایید، سپس بهترین راه برای تجمیع آنها استفاده از الگوی سیمتریکال و ادامه دادن برچسپ ها به f-g-h و  i می باشد. دیامتریک ها به برچسپ g و سیمتریکال ها به برچسپ i ختم می شوند.

 

 عاملی که باعث تمایز سیمتریکال ها از سایر الگو ها می شود شباهت تمامی شاخه های آن از نظر قیمتی،ساختاری،زمانی می باشد.  در فلت ها و زیگزاگ ها تفاوت های مابین امواج a,b,c بسیار آشکار هستند. در مثلث ها تفاوت ها کمی کاهش می یابند و در دیامتریک ها زمان و پیچیدگی هر قطعه تشابه زیادی به یکدیگر دارند، ولی از منظر قیمتی متفاوت هستند. امواج سیمتریک ها از لحاظ قیمتی،زمانی،پیچیدگی با یکدیگر تشابه دارند و چنین تشابهی در سایر الگو ها اصلا مجاز نمی باشد.

 

در کل سیمتریکال ها تمایل دارند مابین خطوطی موازی حرکت کنند، حالا ممکن است کمی منقبض یا منبسط هم بشوند.

What is a NEoWave SYMMETRICAL formation? Answer: A Symmetrical is a new pattern that exists under NEoWave Theory (i.e., it was not one of the patterns included in R.N. Elliott`s Wave principle). I discovered my first Symmetrical formation around 2001 - many years after I wrote Mastering Elliott Wave. As a result, Symmetricals are NOT mentioned in my book. A Symmetrical is a 9-legged formation (Flats and Zigzags are 3, Triangle are 5, NEoWave Diametrics are 7) that does NOT involve an x-wave. Very specifc rules must be met for the application of an x-wave. If an x-wave cannot be used to connect a-b-c and a-b-c-d-e patterns, then the ONLY way to label such a formation is to continue through the alphabet to waves-f-g-h and i. NEoWave Diametrics end with wave-g, whereas NEoWave Symmetricals end with wave-i. The distinguishing factor of a NEoWave Symmetrical formation is that it is the ONLY wave formation that allows price, time and complexity similarity of every wave segment. In Flats and Zigzags, time and complexity differences must be very obvious between waves-a, b and c. In Triangles, the differences begin to reduce, but are still quite pronounced. In NEoWave Diametrics, the time and complexity exhibited by each wave will be very similar, but they remain different in price. In a NEoWave Symmetrical, most waves possess the same time, price coverage and complexity. Such similarity is NOT allowed in any other wave formation. In general, Symmetricals tend to unfold between parallel lines, but there might also be some expansion or contraction present throughout the pattern. Glenn Neely

0
سوال
تاریخ سوال:

2005/08/08

لینک سوال:
سیمتریکال نئوویو

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید0
هیچ محصولی در سبد خرید نیست!
باز هم خرید دارم
0