5/5 -4

هم اکنون که بسیاری از بازار ها به صورت 24 ساعته معامله می کنند، چگونه باید نمودار خود را بسازیم؟

این سوال بسیار عالی توسط یونگ چی ارسال شده است. ساخت نمودار های موجی باید از یک پیشرفت طبیعی پیروی کند. قبل از وقوع بازارهای 24 ساعته ، تقریبا تمامی بازه های زمای شناخته شده بودند، و به طور کلی 1/5 برابر یا تقریبا 5 برابر از اندازه نزدیکترین زمان بعدی بودند. یعنی نمودار ساعتی تقریبا 1/5 از روز بود، روز تقریبا 1/5 از هفته بود و هفته تقریبا 1/5 از ماه بود. به هر دلیل انسان ها دوست دارند که زمان را به 5 ها (یک عدد فیبوناچی ) تقسیم کنند.

با ظهور بازار های 24 ساعته ، 1 ساعت دیگر 1/5 از روز نیست و در “نظم طبیعی” چیزها نقض ایجاد میکند.

به هرحال چه باید کرد؟ برای بازاری که 24 ساعته در طول روز فعال است، توصیه من این است که کل دقایق یک روز معاملاتی را بر 5 تقسیم نمایید. برای مارکت هایی هم مانند E-mini S&P که 1440 دقیقه در 24 فعال است تقسیم آن 288 دقیقه ای می شود.

اگر در حال انجام تجزیه و تحلیل نئوویو باشم ، نمودار را موجی ( به ترتیب وقوع بالا و پایین) به صورت 288 دقیقه ای می سازم. با تغییر درجه و پایینتر آوردن درجه میتوانید از نمودار 58 دقیقه ای که رابطه ای 1/5 را حفظ می کند یا از نزدیکترین تایم فریم یعنی 1 ساعته استفاده نمایید.

Now that many markets trade 24-hours-a-day, how should I construct my charts? Answer: This is a great question sent in by Tseng Yung-Chih (location confidential). The construction of charts, for both wave analysis and trading, should follow a natural progression. For the most part, before 24-hour markets emerged, nearly all generally recognized time frames were approximately 1/5 or 5x�s the size of the next closest (i.e., an hourly chart was approximately 1/5 of a day, a day was 1/5 of a week, a week was approximately 1/5 of a month). For whatever reason, humans seem to like dividing time into 5th�s (a Fibonacci number). With the advent of 24-hour markets, an hour is no longer 1/5 of a day, creating a glitch in the "natural order" of things. So, what should one do? For any market that is active nearly 24-hours a day, I recommend dividing the total number of minutes in the trading day by 5. For markets like the E-Mini S&P, which is open 1440 minutes every 24 hours, that yields 288-minutes. If doing NEoWave analysis, I would construct a wave chart showing the high and low (plotted in the order they occurred) every 288 minutes; for trading, I would employ a 288-minute bar chart. Dropping down to the next, lower level, you could either maintain a strict 1/5 relationship by using a 58-minute chart, or use its closest, and most popular neighbor, the 60-minute time frame. Glenn Neely

0
سوال
تاریخ سوال:

2006/07/03

لینک سوال:

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید0
هیچ محصولی در سبد خرید نیست!
باز هم خرید دارم
0