5/5 -3

مثلث خنثی چیست؟

مثلث خنثی نئو ویو : طبق نظریه الیوت ارتودوکس دو دسته از الگو ها هستند که شامل 5 شاخه می شوند. دسته ایمپالس ها و مثلث ها. الگوهای ایمپالس خود به سه دسته تقسیم می شوند: (موج 1 ممتد،موج3 ممتد،موج 5 ممتد. اما دسته دوم که مثلث ها هستند فقط به دودسته تقسیم می شوند : ( انقباضی ها که به ترتیب موج a بلندترین و c و بعد از آن هم e  کوچکترین)، (انبساطی ها که به ترتیب موج e بلندترین و c و بعد از آن هم a کوچکترین). این مسئله منطقی بود که فرض کنیم دسته های مثلث ها یک نوع گمشده دارند.

در اواسط دهه 1990 ، با بررسی الگوی های اصلاحی 5 موجی به این نتیجه رسیدم که دسته سوم هم در مثلث ها وجود دارد. در دسته سوم موج c بلندترین موج از منظر قیمتی بود. پس اینجا بود که دسته بندی گم شده پیدا شد . نتیجه گیری کردم که آن را مثلث خنثی نام گذاری کنم چون حالت مابین انقباض و انبساط بود.

همانطور که مثلث های انقباضی مانند موج 1 ممتد شتابدار ها ، انبساطی ها مانند  موج 5 ممتد شتابدار ها بودند، مثلث های خنثی نیز مانند موج 3 ممتد در شتابدار ها هستند.

بنابراین مثلث خنثی الگوی 5 موجی هست که موج c آنها بلندترین موج آن توالی می باشد و امواج a و e در آنها تمایل به برابری دارند. کانال کشی این مثلث ها مشابه با الگوی ایمپالس روندار موج 3 ممتد است. معمولا ظاهری به صورت موازی نمایان می کنند، که انتهای موج b به قسمت انتهایی موج d می چسپد و خط کانال b,d را نشان می دهد.

رفتار پسالگویی این مثلث ها به اندازه مثلث های انقباضی خشن نیستند ولی از مثلث ها ی انبساطی  اندکی خشن تر هستند.

What is a NEoWave NEUTRAL Triangle? Answer: Under orthodox Elliott Wave, there are two patterns that contain five segments - Impulsions and Triangles. Elliott Wave breaks impulsive patterns into three categories (where either the 1st, 3rd or 5th leg of the pattern is much longer than the other two), but only breaks Triangles into two categories (contractions [where the 1st segment, wave-a, is the longest] and expansions [where the 5th segment, wave-e, is the longest]). It was logical to assume Elliott`s Triangle categories had a "missing link." In the mid 1990`s, I started seeing five-legged corrections where the middle leg [wave-c] was the longest, thereby filling in the "missing link" in the Triangle category. Lacking a specific name for this category, I decided "Neutral" was the best compromise between expansion and contraction. Just as Contracting Triangles are similar to Impulsive patterns with a 1st wave extension and Expanding Triangles are similar to 5th wave extensions, a Neutral Triangle is similar to a 3rd wave extension. Therefore, a Neutral Triangle is a five-legged formation in which the middle leg (wave-c) is the longest and waves-a & e tend toward equality. The channeling of a NEoWave Neutral Triangle is similar to a 3rd wave extension; you usually employ parallel trend lines drawn across the end of waves-b & d and another line drawn parallel to the b-d line starting at the top of wave-a. Behavior following a NEoWave Neutral Triangle is not as violent as that seen after a Contracting Triangle, but is more "trendy" than what occurs after an Expanding Triangle. Glenn Neely

0
سوال
تاریخ سوال:

2005/08/29

لینک سوال:
مثلث خنثی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید0
هیچ محصولی در سبد خرید نیست!
باز هم خرید دارم
0