۴.۷/۵ -۳

توضیحات این قسمت

در این جلسه آموزشی در مورد انواع دیتا و شیوه ترسیم کش دیتا صحبت شده است. با شناخت انواع دیتا و شیوه عملکرد هرکدام تحلیلگر میتواند بهترین دیتا برای تحلیل نئوویوی را تشخیص دهد . در این جلسه و جلسات آینده ادامه این مبحث شما با شیوه ترسیم کش دیتا به روش های مختلف آشنا خواهید شد.

کارگاه تحلیلی آکادمی الیوت نئوویو
۰
ویدیو
مدت زمان آموزش:

۱۸:۲۱ دقیقه

چکیده این ویدئو:
۰ %
میزان مهارت

سایر آموزش ها

اشتراک گذاری