۵/۵ -۲

توضیحات این قسمت

در این جلسه الگو های زمان گیر سیمتریکال را بررسی میکنیم . سیمتریک یا سیمتریکال الگو هایی هستند ۹ موجی که امواج درونی آن ها از لحاظ قیمتی و ساختاری شباهت بسیار زیادی به یکدیگر دارند. آیتم زمان در سیمتریکال ها به اندازه دیامتریک ها مهم نیست و تحلیلگر میبایست ساختار و قیمت امواج را بیشتر مد نظر قرار دهد. سیمتریکال ها از دسته امواج اصلاحی هستند پس تمامی امواج درونی آنها نیز به صورت :۳ یا همان اصلاح شکل می گیرد.

در کل می توان چنین تفسیر کرد که زمان وقوع سیمتریکال مارکت تحت بررسی در رنج ترین حالت خود به سر می برد . این الگو های زمان گیر میتوانند به صورت افقی ،جاری یا ضد روند در مارکت ها پدیدار شوند.

کارگاه تحلیلی آکادمی الیوت نئوویو
۰
ویدیو
مدت زمان آموزش:

۱۶ دقیقه

چکیده این ویدئو:
۰ %
میزان مهارت

اشتراک گذاری