۵/۵ -۴

آیا در یک توالی شتابدار موج ۲ میتواند زمان کمتری از موج ۱، و موج ۴ زمان کمتری از موج ۳ داشته باشد؟

در پاسخ به این موضوع می توان گفت بستگی به نوع شتابدار دارد. در یک شتابدار استاندارد که امواج ۲ و ۴  با هم همپوشانی ندارند،چنین امکانی وجود ندارد. در توالی شتابدار استاندارد موج ۲ زمان کمتر نسبت به ۱، و موج ۴ زمان کمتر نسبت به ۳ ندارد. ولی در شتابدار ترمینال (دیاگونال)  که امواج  ۲ و ۴ با یکدیگر تداخل دارند ،چنین چیزی موضوعی مشاهده می شود. امواج ۲ و ۴  در شتابدار های ترمینال می توانند مدت زمان کمتری نسبت به ۱ و ۳  داشته باشند. یک مورد بسیار مهم را بخاطر داشته باشید که مدت زمان مصرف شده توسط موج ۲ و ۴ از ابتدا تا انتهای الگو سنجیده می شود . بالا یا پایین ملاک اندازه گیری مدت زمان در آن قطعه ها نمی باشد. ممکن است بخشی از انتهای امواج ۲ و۴ در سطحی بالاتر واقع شوند.

از سمت دیگر ، در شتابدار ترمینال موج ۲ اجازه دارد تا مدت زمان کمتری از موج ۱ صرف نماید که معمولا چنین امری اتفاق می افتد. همچنین موج ۴ نیز میتواند زمان کمتری نسبت به موج ۳ صرف کند. این شرایط در تئوری نئوویو “تناوب شدید” نامیده می شود که، در شتابدارهای ترمینال ممکن است این موضوع منجربه این شود که مدت زمان مصرف شده توسط موج ۲ بسیار بیشتر یا بسیار کمتر نسبت به موج ۴  باشد. ( چنین شرطی در شتابدارهای رونددار امکان پذیر نیست).

In an impulsion, can wave-2 take less time than wave-1 and can wave-4 take less time than wave-3? Answer: The answer to both is "it depends on the type of impulsion forming." In a Standard impulsion, where waves 2 and 4 do NOT overlap (i.e., they do not share any of the same price terriroty), wave-2 CANNOT take less time than wave-1 and wave-4 CANNOT take less time than wave-3. Keep in mind, the measuring of time consumed by waves-2 & 4 is from beginning to end, not from high to low. Part of wave-2 or wave-4 may exceed the high of the previous wave and may actually conclude above the top of the previous wave IF a Running correction is present. On the other hand, in a Terminal impulsion, wave-2 IS allowed to take less time than wave-1 and usually does, plus wave-4 IS allowed to take less time than wave-3 and usually does. A NEoWave condition I call "extreme alternation" is also possible in Terminal patterns, which allows the time and price consumed by wave-2 to be much greater or far less than that consumed by wave-4 (a condition NOT allowed in Standard impulsions). Glenn Neely

Neowave.com
۰
سوال
تاریخ سوال:

۲۰۰۵/۱۰/۳۱

لینک سوال:

اشتراک گذاری

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on pinterest
Share on print

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *