5/5 -1

چه اثباتی برای نشان دادن خاتمه الگو در یک نقطه خاص وجود دارد و نئوویو چه زمانی می تواند چنین چیزی را پیش بینی کند؟

این سوال به صورت دو بخشی از مشترک قدیمی ما آقای مانفرد کوئلر از آلمان پرسیده شده است. در فصل 6 کتاب استادی در تئوری موجی به دو مرحله تایید خاتمه الگو پرداختیم که به بخش اول سوال او پاسخ می دهد.

اول از همه قبل پرداختن به فرآیند تایید باید به این موضوع توجه داشت که الگوی تحت آنالیز از تمامی قوانین نئوویو پیروی کند. اگر این چنین بود،حالا فرض نید که یک شتابدار به پایان رسیده است . تایید مرحله اول این است که خط روند 2،4 در مدت زمانی کوتاه تر از تشکیل موج 5 شکسته شود.

تایید مرحله دوم این است که طول قیمتی موج 5 در مدت زمانی کمتر از شکل گیری آن به طور کامل  بازگشت شود. اگر این مراحل تایید انجام شد و قوانین امواج شتابدار نیز اجرا شده بود تحت نظریه نئوویو الگو کاملا تحت تایید می باشد. اگر مرحله اول تاییده برآورده شد ، اما مرحله دوم برآورده نشود باید منتظر رفتار آتی بازار باشید.

با توجه به بخش دوم از سوال ، تئوری نئوویو ساختاری منطقی برای تحلیل بازار ایجاد می کند که تحلیلگر قادر به پیش بینی آن نبوده است، و فقط رفتار های بازار را مشاهده و تایید می نماید. مطابق با این مسئله قبل از اینکه شواهدی وجود داشته باشد، نئوویو قادر به پیشبینی آن نیست، فقط میتواند مدت زمان کوتاهی بعد از وقوع واقعیت آن را تایید نماید.

What`s the proof that a pattern ended at a certain point and at what time is NEoWave able to predict this? Answer: This two part question was raised by long-time subscriber Manfred Koeller of Hessen Germany. In Chapter 6 of Mastering Elliott Wave (MEW) I address the two stages of pattern confirmation, which answers the first part of his question. To elaborate, before the process of confirmation can be addressed, it is essential the formation you are attempting to confirm obeys all NEoWave and Elliott Wave rules. If that is the case, and you think an impulsion has ended, Stage 1 confirmation must be present, which occurs when the 2-4 trendline is violated in less time than wave-5 took to form. Stage 2 confirmation exists when wave-5 is completely retraced in less time than it took to form. If both stages of confirmation are met, and all wave development rules for an impulsion are present, then NEoWave theory has given you the "proof" you seek that your impulsive interpretation is correct. If the first stage of confirmation is met, but not the second, the impulsion is in question and must be confirmed by future price behavior. Regarding the second part of your question, NEoWave theory creates the first, logical structure to market analysis, where the analyst does not "predict," but rather observes and confirms, behavior events. As such, NEoWave is not able to predict (i.e., before the evidence is present) the confirmation or conclusion of a pattern, it can only confirm it shortly after the fact. Glenn Neely

0
سوال
تاریخ سوال:

2005/11/07

لینک سوال:

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید0
هیچ محصولی در سبد خرید نیست!
باز هم خرید دارم
0