۵/۵ -۴

آیا موج ۲ میتواند یک مثلث باشد؟

به جز رانش اولیه از یک مثلث انقباضی ، به طور کلی مثلث ها قدرت زیادی به حرکت پسامثلثی بعد از خود انتقال نمیدهند. بنابراین اگر موج ۲ بخشی از یک شتابدار رونددار باشد به هیچ عنوان نمیتواند به صورت مثلث رخ بدهد. اما اگر بخشی از شتابدار ترمینال باشد آنگاه محتمل هست که به عنوان موج ۲ از آن توالی نقشی ایفا کند،البته به یاد نمی آورم که آن را دیده باشم. سرانجام به دلایلی که ذکر شد، اگر موج ۱ از ترمینال مثلث شد احتمال این وجود دارد که درون یک شتابدار ترمینال موج ۱ ممتد قرار داریم.

Can wave-2 ever be a Triangle? Answer: Except for the initial "thrust" out of a Contracting Triangle, in general Triangles do not transfer much strength to the post-Triangular pattern. Therefore, if wave-2 is part of a standard, Trending Impulse pattern, it will NEVER occur as a Triangle. But, if part of a Terminal Impulse pattern, there is an ouside chance wave-2 might form a Triangle, even though I do not remember ever seeing one. Finally, for reasons mentioned at the start of this paragraph, if wave-2 ever formed a Triangle within a Terminal Impulse, the odds are very high that Terminal would contain a 1st wave extension. Glenn Neely

Neowave.com
۰
سوال
تاریخ سوال:

۲۰۰۵/۰۸/۰۱

لینک سوال:

اشتراک گذاری

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on pinterest
Share on print

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.