۵/۵ -۲

حداقل اندازه قیمتی برای موج C پس از یک اصلاح با موج b جاری چه میزان هست؟

اگر موج C بخشی از یک الگوی فلت یا زیگزاگ باشد، باید به  نسبت ۱۶۱.۸% از موج b جاری در موج B درجه بالاتر پیشروی کند. اما تقریبا همیشه ۱۶۱.۸ % از اندازه قیمتی موج A می باشد. اما این مورد الزامی، برای وقوع در مثلث ها (هر نوع مثلثی) ندارد. ممکن است قدرتی که توسط موج B به نمایش گذاشته می شود در موج C اجرا نشود. این نکته مد نظر باشد که در هر نوع مثلثی ، باز هم با وقوع چنین رویدادی موج C باید حداقل ۱۶۱.۸ %  از موج b (یعنی b از B ) باشد. همچنین موضوع زمان  مطرح شده در نئوویو  با توجه به نسبت های زمانی موج B مرتبط با موج A ، در موج C لحاظ خواهد شد.

What are the minimum requirements for wave-C following a running B-wave correction? Answer: If wave-C is part of a Flat or Zigzag, wave-C should be at least 161.% of the price of wave-b of the running correction (i.e., wave-b of wave-B), but will almost always be 161.8% of the price of wave-A. Pattern implications do not necessarily carry through from one wave to the next in Triangles, so if wave-C is part of a Triangle (any version), the "power" implied by the running B-wave correction may not be represented by wave-C. In that case, wave-C should still be at least 161.8% of the price of wave-b of wave-B. NEoWave TIMING concepts will apply to the time consumed by wave-C, which is based on how much time wave-B took in relation to wave-A (see earlier "Questions of the Week" for details). Glenn Neely

Neowave.com
۰
سوال
تاریخ سوال:

۲۰۰۵/۱۱/۲۸

لینک سوال:

اشتراک گذاری

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on pinterest
Share on print

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.