۵/۵ -۳

آیا ممکن است پس از خاتمه موج ۲ ، درصدی که موج ۴ از ۳ اصلاح می کند را پیشبینی کرد؟

بله؛ ولی این موضوع در الیوت ارتودوکس بیان نشده است. در نئوویو اگر  ۱۰۰% را در نظر بگیرید ، سپس درصدی که موج ۲ از ۱ اصلاح نموده را وارسی کنید ، درصد باقی مانده مقدار مطلوبیست برای تصحیح موج ۳ توسط موج ۴، که این درصد از موج ۳ اصلاح خواهد شد.

برای مثال اگر موج ۲ مقدار ۳۰% از موج ۱ را اصلاح کند موج ۴ باید (should) ۷۰% از موج ۳ را تصحیح نماید. البته این رفتار باعث ناقص شدن موج ۵ خواهد شد. یک مثال دیگر؛ فرض میکنیم موج ۲ مقدار ۹۰% از موج ۱ را بازگشت می کند (چنین رفتاری در ترمینال ها احتمال وقوع دارد نه رونددار ها) موج ۴ مقدار ۱۰ % از موج ۳ را اصلاح خواهد کرد.

نباید این موضوع را نادیده بگیریم که، در ترمینال ها حتی اگر موج ۴ فقط ۱۰ % از ۳ را اصلاح نماید، موج ۴ باز هم باید درصدی از موج ۲ را تصحیح کند که به آن همپوشانی (Overlap )  میگویند.

Is it possible to predict the percentage wave-4 will retrace of wave-3 after wave-2 has ended? Answer: YES, but this is not part of orthodox Elliott Wave theory. Under NEoWave, if you start with 100% and substract the percentage that wave-2 retraced of wave-1, what you have left is a very good approximation of the percentage wave-4 will retrace of wave-3. For example, if wave-2 retraces 30% of wave-1, wave-4 should retrace around 70% of wave-3 (i.e., 100-30=70). That type of behavior is likely to produce a 5th Extension or a 5th wave failure). As another example, if wave-2 retraces 90% of wave-1 (only possible in Terminal formations), then wave-4 will retrace around 10% of wave-1 (don`t forget, in a Terminal, even if wave-4 is only 10% of wave-3, wave-4 must still share some of the price range covered by wave-2, which is called "overlap."). Glenn Neely

Neowave.com
۰
سوال
تاریخ سوال:

۲۰۰۵/۰۹/۰۵

لینک سوال:

اشتراک گذاری

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on pinterest
Share on print

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.