۵/۵ -۳

توضیحات این قسمت

در قسمت اول از بخش دوم آموزش رایگان نئوویو به بررسی الگوهای ترکیبی و همچنین الگو های نوظهور نئوویو می پردازیم و سعی میکنیم تا دیدگاه وسیعتری نسبت به نئوویو و قوانین آن داشته باشیم. همانطور که همه می دانیم این علم وسعت بسیار زیادی دارد و ما در این مجموعه آموزشی سعی داشتیم تا مسیر علاقه مندان به یادگیری نئوویو را هموارتر کنیم.

کارگاه تحلیلی آکادمی الیوت نئوویو
۰
ویدیو
مدت زمان آموزش:

۱۳ دقیقه

چکیده این ویدئو:
۰ %
میزان مهارت

اشتراک گذاری