5/5 -3

توضیحات این قسمت

در غالب فایل ویدیویی الگوهای ترکیبی قسمت 2 به بررسی ساختار های پیچیده تر از بازار میپردازیم . در این قسمت متوجه خواهیم شد که چگونه الگوهای اصلاحی با یکدیگر ترکیب می شوند و مفهوم الگو های ترکیبی را به وجود می آورند. الگوهای ترکیبی به صورت دوگانه یا سه گانه  جهتدار یا بی جهت در بازار پدیدار می شوند که هر کدام حاصل ساختاری با اتلاف زمانی بیشتر می باشند. الگوهای ترکیبی توسط امواج x  به یکدیگر متصل می شوند و شواهد و قوانین نشخص و خاصی را برای ما به وجود می آورند .

کارگاه تحلیلی آکادمی الیوت نئوویو
0
ویدیو
مدت زمان آموزش:

10 دقیقه

چکیده این ویدئو:
0 %
میزان مهارت

اشتراک گذاری

سبد خرید0
هیچ محصولی در سبد خرید نیست!
باز هم خرید دارم
0