5/5 -5

در یک ترکیبی دو گانه جاری،یک X موج چقدر میتواند بزرگ باشد؟

این سوال توسط مشتاق خیر از هندوستان مطرح شده است. این موضوع نشان می دهد که چقدر نئوویو در هندوستان طرفدار دارد.  الگوی ترکیبی دو گانه جاری برای اولین بار در کتاب استادی در تئوری موجی مطرح شد ، پس یک الگو تحت نظریه نئوویو محسوب می شود. در صفحات 8 تا 11 و 8 تا 15 میتوانید این موارد را بررسی نمایید. بنابراین در مورد بزرگی X موج در چنین شرایطی اینچنین می گوییم:

ابتدا  محدودیت زمانی X موج ها را بررسی می کنیم. با توجه به قانون تشابه و تعادل در نئوویو و با توجه به اینکه X موج ها هم درجه الگوی قبلی هستند، پس نباید زمان بیشتری از الگوی قبل از خود صرف کنند. اگر این چنین شود نشان دهنده بزرگتر بودن درجه X موج هست.

اگر x موج  شما به محدودیت زمانی در نئوویو پایبند باشد، آزمایش بعدی این است که ببینیم x موج مابین 138.2 تا 261.8% از طولانی ترین موج ( از نظر قیمتی) از الگوی قبلی باشد. اگر کمتر از 138.2 % بود احتمال اینکه  یک مثلث، دیامتریک یا سیمتریکال نئوویوی در حال شکلگیری باشد زیاد می شود. اگر بیش از 261.8% هم باشد احتمال اینکه یک روند جدید شکل گرفته باشد زیاد هست.

In a Double Three Running Correction, how large can wave-X get? Answer: This question was posed by Mushtaq Khair, a client in Maharashtra, India (there seems to be a great deal of interest in NEoWave in India). The existence of a Double Three Running Correction is discussed for the first time in Mastering Elliott Wave (MEW), so should be considered part of NEoWave theory. The pattern is covered in detail on pages 8-11 to 8-15. So, how large can wave-X get in such a situation? First, let`s go over the time limits of X-waves in any pattern. Applying the NEoWave rule of Similarity and Balance on pages 4-3 through 4-7 of MEW (and considering that wave-X is the same degree as each individual A, B or C of the preceding pattern), an X-wave should NEVER take more time than the entire A-B-C correction before it. If it does, that would indicate wave-X is of a larger degree. If your X-wave adheres to the above NEoWave Time Limit rule, then the next test would be to make sure wave-X is between 138.2% and 261.8% of the distance of the longest wave of the prior A-B-C. If less than 138.2%, a Triangle, NEoWave Diametric or NEoWave Symmetrical pattern is probably forming. If more than 261.8%, wave-X is probably the start of a new trend or wave formation, not part of an ongoing Double Three Running Correction. Glenn Neely

0
سوال
تاریخ سوال:

2006/02/27

لینک سوال:

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید0
هیچ محصولی در سبد خرید نیست!
باز هم خرید دارم
0