5/5 -3

با در نظر گرفتن چه عواملی طبقه بندی مثلث ها را تفکیک میکنیم؟

مثلث ها احتمالا از سردرگم کننده ترین الگو های موجی هستند که به اشتباه درک می شوند. با توجه به نظریه موجی نئوویو سه نوع اصلی از طبقه بندی  مثلث ها داریم. انقباضی،انبساطی و خنثی که دسته سوم از آن ها تحت نظریه الیوت ارتودوکس وجود ندارد. هر طبقه بندی از مثلث ها قوانین و الزامات خاص خود را دارد که، اگر آن ها برآورده نشوند احتمال شکلگیری الگویی دیگر زیاد می شود.

در دسته اول که انقباضی هستند، موج A همیشه بلندترین موج و شدیدترین محسوب خواهد شد. پس از آن موج C که تقریبا همیشه 61.8% از موج A می باشد. موج C در مثلث های انقباضی حداقل باید 38.2% از موج C باشد و نهایت پیشروی آن را می توان تا 99% از موج A در نظر گرفت.

دسته بعدی که آن را مابین دو دسته قرار می دهیم. مثلث های خنثی هستند که موج C در این مثلث ها بلندترین موج محسوب خواهد شد. موج C در این الگو مانند موج 3 ممتد در شتابدار ها هست که مابین امواج 1 و 5  قرار می گیرد و نقش بلندترین موج توالی را بازی می کند. امواج A و E در مثلث های خنثی معمولا تمایل به برابری دارند و باید حداقل %38.2 از موج C باشند. اما در اکثر مواقع با نسبت های 61.8 تا 72 از موج C برابری خواهند کرد.

دسته بعدی از مثلث ها، انبساطی هستند که موج A از این  دسته، کوتاهترین موج این الگو می باشد. سپس موج C در مثلث های انبساطی می بایست مابین 101% تا 161.8% از موج A باشد. در خصوص موج E هم به همین منوال میتوان مشاهده کرد که حداقل 101% از موج C و تا 16.1% از این موج پیشروی نماید. برخی مواقع رویت می شود که موج E از حالت طبیعی خود خارج شده یا دچار حالت انفجار یا در عکس قضیه آب شدن می شود. چنین اتفاقی منجر به این می شود تا موج E تا نسبت 261.8% از موج C نیز پیشروی نماید. این رابطه نسبتی میتواند مابین A و C توسط E اتفاق بیفتد.

نکته حائز اهمیت اینکه در هیچ یک از طبقه بندی  مثلث های بالا من به رفتار امواج B و D هیچ اشاره ای نکرده ام. امواج B وD هیچ نقشی در دسته بندی مثلث ها ایجاد نخواهند کرد. تا زمانی که امواج B وD از منظر قیمتی،زمانی،پیچیدگی با یکدیگر تناوب داشته باشند، هیچی موردی در قوانین نئوویو نقض نخواهد شد. اگر این دو موج تناوب استاندارد داشته باشند ،کانال کشی به حالت استاندارد شکل میگیرد. در انقباضی ها همگرا، در انبساطی واگرا و در خنثی میل به موازی بودن دارند. اگر تناوب معکوس مابین امواج B وD رخ دهد،کانال بندی مثلث ها در انقباضی و انبساطی میل به موازی بودن دارند و در خنثی میل به همگرا بودن پیدا خواهند کرد، اما موازی نیستند.

What factors determine the classification of various Triangles? Answer: Triangles are probably the most misunderstood and misidentified wave formations. There are three categories of Triangles under NEoWave theory - Contracting, Expanding and Neutral (the Neutral category does not exist under orthodox Elliott Wave). Each category has very specific requirements for its construction; if those requirements are not met, some other pattern is forming. In a Contracting Triangle, wave-A is always the longest and most violent, followed by wave-C (which is almost always 61.8% of wave-A) and wave-E which must be at least 38.2% of wave-C but no more than 99% of wave-C. In a NEoWave Neutral Triangle, wave-C is the longest wave with waves-A & E tending toward equality (the same that occurs in a 3rd wave extension between waves-1 & 5). Waves-A and E in this pattern should be at least 38.2% of wave-C, but will usually be between 61.8% to 72% of wave-C). In an Expanding Triangle, wave-A is the shortest wave, wave-C is between 101% and 161.8% of wave-A and wave-E is usually from 101% to 161.8% of wave-C. In rare cases, where the Expansion is concluding a major market advance or decline, wave-E can get "out of control," producing a "blow-off" or "meltdown" which could make wave-E as much as 261.8% of wave-A or wave-C. Notice in none of the above Triangle definitions do I mention the behavior of waves-B & D. That is because the behavior of waves-B & D never determines the type of Triangle forming. As long as waves-B & D conform to NEoWave rules of price, time and complexity similarity, virtually anything is allowed. If waves-B & D produce standard alternation, the channeling of each Triangle will be as you would expect (converging for a Contraction, expanding for an Expanding Triangle and parallel for a Neutral Triangle). If waves-B & D exhibit NEoWave reverse alternation, the channeling for Contracting and Expanding Triangles will generally be parallel and for Neutral Triangles will be either converging or expanding, but not parallel. Glenn Neely

0
سوال
تاریخ سوال:

2005/12/19

لینک سوال:

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید0
هیچ محصولی در سبد خرید نیست!
باز هم خرید دارم
0